Áfa-kör és kötelező pénzforgalmi számla nyitása! Ne felejtse el senki!

Figyelem! Ez a cikk több mint 3 hónapja került publikálásra, elképzelhető, hogy már nem minden információ releváns, vagy változtak a jogszabályok, törvények.

Szeretnék segítséget nyújtani azoknak az adószámos magánszemélyeknek, akik a tevékenységük végzése során meghaladták az áfa alanyi mentes értékhatárát és így áfa-körbe kerültek, illetve akik eleve áfa-kört választottak és abban folytatják a tevékenységüket. Mielőtt belemennék a részletekbe, szeretném kihangsúlyozni, hogy sok olyan adózási információ kering egyes platformokon, amelyek olyan személyektől származnak, akik nem szakemberek sőt sajnos gyakran megbízhatónak és szakembernek nevezett személyek is értékelhetetlen és félrevezető, jogszabállyal alá nem támasztható dolgokat írnak. Amennyiben elhisszük az effajta információkat és úgy járunk el, egy-egy ellenőrzés során kiderülhet, hogy nem a jogszabálynak megfelelően végeztük a tevékenységünket és sajnos előfordulhat, hogy utólag több százezerbe, sőt egyes esetekben több millióba is kerülhet nekünk az, hogy nem jártunk pontosan utána a teendőknek. Az ilyen adóhiány és az abból adódó bírságok kiszabását követően pedig nem hivatkozhatunk arra, hogy itt vagy ott ezt-azt olvastunk, mert senki nem fogja elfogadni az érvelésünket. Ezért mindenkinek azt javaslom, hogy csak olyan információt fogadjon el, amely jogszabály alapján alátámasztható és valóban megbízható szakemberektől származik. Aki pedig szakembernek mondható kolléga, azokat kérem, hogy mielőtt bármilyen tanácsot adnak bárkinek, szíveskedjenek utánanézni, hogy milyen jogszabályok alapján gondolják azt, amit mondanak és valóban úgy kell-e azt értelmezni, mert a segítségből sokszor károkozás lehet és feltételezhetően senkinek sem ez a célja.

 

Ilyen esetbe botlottam bele a napokban és felháborít, hogy valaki azt írta, hogy azért lehet ezt elhinni a kapotti információkat, mert egy olyan szakembertől származnak, aki régóta van a szakmában. Hát…ez nem jelent semmit, ettől nem lesz valaki megbízható és főleg nem szakember. Sajnos a sok év alatt az esetek nagy részében ezt tapasztaltam és ezért van az, hogy amikor csak időm engedi, valóban megbízható segítséget szeretnék nyújtani mindenkinek.

 

És akkor jöjjön a jelenlegi téma: az áfa-körös adószámos magánszemélyeknek szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy amennyiben áfa körbe kerülnek vagy azt választják, úgy kötelező egy banknál pénzforgalmi számlát nyitniuk. E számlanyitással kapcsolatban a banknak adatszolgáltatási kötelezettsége van az adóhatóság felé és annak száma felkerül az adózó törzsadat-lapjára is. Ez a kötelezettség egyéni vállalkozókra és belföldi jogi személyekre is vonatkozik, de most kifejezetten az „áfás adószámos magánszemélyeknek” szeretném jelezni, hogy nekik is van ilyen kötelezettségük, mert ők általában nem tudnak erről. De sajnos még sok bank sincs tisztában ezzel a kötelezettséggel és azok a bankok, amelyeknél nincs ilyen lehetőség (sajnos a legtöbb bank ilyen), azok félrevezetik az ügyfelet és azt mondják, hogy nyitnak neki egy számlát és azt majd ő jelentse be az adóhatósághoz. Ez nem jó, ezt a számlát ne nyissuk meg, mert az, amit a bank nem hajlandó bejelenteni a NAV felé, az biztosan nem az előírt, pénzforgalmi számla lesz. Amennyiben a bank azt mondja, hogy mi jelentsük be, akkor – jobb esetben – ez azt jelenti, hogy az a bank nem foglalkozik effajta számlanyitással és ezért nem tudja, miről van szó. Rossz esetben az ügyintéző nem tudja, hogy van ilyen fajta számlájuk és ezért nem érti, mit szeretnénk. Ilyen esetben keressünk egy másik bankot (én háromról tudok Magyarországon, amelyek nyitnak ilyet, de biztosan van még több is, csak azokkal az ügyfeleim nem találkoztak még és így nem jutott el az infó hozzám.)

 

Ennyit a kötelezettségünk egy részéről. A többi, amit jelezni szeretnék az az, hogy vajon ezt a pénzforgalmi számlát csak a vállalkozási tevékenység végzésére használhatjuk vagy privát ügyleteket is bonyolíthatunk róla? Az egyik kifejezetten nem megbízható kolléga azt terjeszti, hogy csak vállalkozással kapcsolatos ügyleteket lehet bonyolítani erről a számláról, de ez nem így van, ezért kérek mindenkit, hogy az alábbiak szerint járjon el! Amennyiben kötelezővé vált a pénzforgalmi számla nyitása, úgy két megoldás lehetséges:

  • csak a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ügyeket végezzük erről és emellett a privát ügyeket a lakossági folyószámlánkról intézzük (így el tudjuk választani egyértelműen a vállalkozási tevékenységet és a könyvelőnknek is el tudjuk küldeni a bankkivonatunkat anélkül, hogy belelátna a privát vásárlásainkba vagy épp megtudná, hogy pl. mennyi bért kapunk havonta), vagy a másik megoldás az, hogy
  • megszüntetjük a lakossági folyószámlánkat és kizárólag a pénzforgalmi számláról intézzük a vállalkozási ügyek mellett a privát ügyeinket is (ez kevesebb bankköltséggel jár).

 

A jogszabály nem ír sehol tiltó rendelkezést arra vonatkozóan, hogy az effajta számlán más mozgás nem történhet csak a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban, így amit nem tilt a jogszabály, azt megengedi. Ezért van az, hogy nyugodtan intézzünk a pénzforgalmi számláról privát kifizetéseket és nyugodtan fogadjunk arra más jellegű bevételeket, semmi probléma nem lesz belőle – hangsúlyozom ismét, hogy azért, mert nincs a jogszabályban tiltás erre vonatkozóan!

 

Röviden ez a lényeg, amit szerettem volna megosztani mindenkinek. Remélem, hogy segítséget nyújtottam vele és így egyértelművé vált a helyzet. A továbbiakban pedig összefoglalom, mik azok a passzusok, amelyek a fentieket alátámasztják. Ide is másolom, hogy amennyiben valaki egy olyan bankba megy, ahol nem tudják, mit szeretne az ember, akkor meg tudjuk mutatni nekik, hogy igenis, van ilyen kötelezettségük. (Ez persze nem jelenti azt, hogy nyitni fognak nekünk egy ilyen számlát, de ahol van, ott érteni fogják, mit szeretnénk) illetve hogy el tudja mindenki olvasni szó szerint azt, amit a jogszabályok előírnak a témában (kibővítve még a készpénzfizetési korláttal, stb, amiről a fentiekben nem foglalkoztam, mert jelenleg nem ez volt a célja a bejegyzésemnek):

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény foglalkozik a témával.

  1. §

(1) A belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat. Az első pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adószámának közlésétől számított tizenöt napon belül kell megnyitni. Az adózó bevallásában, valamint kiutalási kérelmében feltünteti azon pénzforgalmi számla számát, amelyre a költségvetési támogatás kiutalását kéri.

(2) A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével köteles pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani, és ennek érdekében pénzforgalmi számlaszerződést kötni.

  1. § Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles a jogszabályban előírt:
  2. i) pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítésére
  3. § (1) A pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató – a cégjegyzékbe bejelentett pénzforgalmi számlára vonatkozó adatok kivételével – a pénzforgalmi számla megnyitását és megszüntetését annak időpontját követő hó tizenötödik napjáig a pénzforgalmi jelzőszám feltüntetésével közli az állami adó- és vámhatósággal,.
  4. §

(3) Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb másfél millió forint összegben teljesíthet készpénzfizetést.

(4) Azon készpénzben teljesített fizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, a (3) bekezdés alkalmazásában egy szerződés alapján teljesített készpénzfizetésnek kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra.

  1. §

(1) A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a 114. § (3) bekezdésének megsértése esetén a készpénzfizetésnek a másfél millió forintot meghaladó része után húsz százalék mértékű mulasztási bírságot fizet.

(2) A 114. § (3) bekezdésének megsértésével teljesített fizetés jogosultja, ha a szabálytalan fizetést elfogadja, a készpénzfizetésnek a másfél millió forintot meghaladó része után húsz százalék mértékű mulasztási bírságot fizet.

MEGOSZTÁS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Nyomtatás

Cikk szerzője:

Kis-Vén Valéria
közgazdász, okl.adószakértő, könyvelő